KALİTE POLİTİKASI

Uzman Kalite Eğitim Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti.

  • TS EN ISO / IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardının gereklerini karşılayan düzey ve kalitede müşteri memnuniyetini hedef alan bir anlayışla hizmet vermeyi taahhüt eder.

   

  • Laboratuvar Yönetimi; ulusal ve uluslararası standart analiz yöntemleri kullanarak; yöntemlerin geçerli kılınması, ölçümlerin izlenebilirliği, yeterlilik test çalışmalarına katılım, performans kontrolleri ve kalite kontrol çalışmaları düzenleyerek iyi bir mesleki ve teknik uygulamayla müşterilerine hizmet vermeyi amaçlar.

   

  • Üst Yönetim; tüm personelin Yönetim Sistemi dokümanlarının ve Kalite Politikası’nın okunmasını, benimsemesini ve politikaya uymasını sağlar.

   

  • Yapılan analizlerde kalite ve güvenilirliğin sağlanması TS EN ISO / IEC 17025 standardındaki kuralların uygulanması ve daima takip edilmesi Üst Yönetim’in sorumluluğu ve güvencesi altındadır.

   

  • Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili risklerini tanımlar ve önlemlerini alır.

   

  • Üst Yönetim; laboratuvar alt yapısını güçlendirip ekipman ihtiyaçlarını temin etmek, personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, akreditasyonun sürekliliğini sağlamak ve akredite analiz sayısını arttırmayı taahhüt eder.

   

  • Tüm laboratuvar çalışanları bu standardın ana felsefesine ve mesleki etik kurallara uygun çalışmanın, müşterilerinin azami memnuniyetini sağlamak için zorunluluk olduğunun bilincinde olarak çalışırlar.

   

  • Laboratuvar personeli, konusunda uzmanlaşmayı, çalışmalarında tarafsız olmayı, karar verme ve çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı kendisine prensip edinmiştir.

   

  • Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasında, analiz sonuçlarının elektronik olarak muhafaza edilmesi ve iletilmesinde gizlilik esastır.

   

  • Laboratuvara gerekli hizmet ve donanım malzemesinin seçilmesi ve satın alınmasında deneyin kalitesini etkilememesi göz önünde bulundurulur.

   

  • Üst Yönetim; Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişimini ve düzenli bir şekilde iyileştirilmesini taahhüt eder.