ANALİZ İSTEK FORMU

Firma Kişi Bilgileri
Numune Bilgileri
NoN. NoNumune AdıMiktarAmbalajÜRT/SKTSeri/Parti NoAnalizin Adı/Metot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Muayene ve Analiz Raporunda talep edilen ek bilgiler.
Analiz sonucu artan numunenin iadesini istiyorum.
Analiz Raporunun tarafıma gönderilmesini istiyorum.
Şahit numune bırakmak istiyorum.
“Uzman Ö. G. K. L. Analiz Listesi” nde yer alan minimum numune miktarından daha az numune ile analiz talep edilmiştir.
Genel Şartlar :
  1. Analizler, elden ya da kargo ile laboratuvara teslim edilen örnekler üzerinde yapılır.
  2. Analiz şartlarına uygun örnek alınması müşterinin sorumluluğundadır
  3. Müşteri tarafından deney metodu belirtilmemişse, Bakanlık Onaylı Kapsam Listesi’ndeki metotların kullanılacağını kabul eder.
  4. Analiz talebinin karşılanma süresi boyunca, çalışma şartları ile ilgili yapılan değişiklikler müşteriye bildirilir.
  5. Analiz ücretleri peşin olarak tahsil edilmektedir.
  6. “Analiz İstek Formu” (Form-023) imza altına alınıp, numunelerin kabulünden sonra müşteri tarafından analiz iptali istendiğinde herhangi bir analiz işlemi başlamamış ise analiz ya da analizler iptal edilerek müşteriden ücret talep edilmez. Analiz ücreti tahsil edildi ise ücret iadesi yapılır. Numunenin analize alınması durumunda analizlerin ücreti talep edilir ve analizler raporlandırılarak müşteriye iletilir.
  7. Bu form bağlayıcı niteliktedir. Müşteri istek ve onayının belgesi olup, kabul edilip imzalandıktan sonra sözleşme yerine geçer.
  8. Doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.