AMBALAJ

Gelişmekte olan gıda ambalaj uygulamaları, ürünün raf ömrünü, kalitesini ve görünüşünü etkileyen, ürün hijyen ve güvenliğini sağlayan önemli faktörlerden biridir. Uygun olmayan ambalaj seçimi, ürünün koruma özelliğini yitirerek, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak gıda güvenliğini olumsuz etkilemekte ve tüketici sağlığını tehdit etmektedir. Ambalaj üreticileri gıdaya temas edebilecek uygun ambalajı üretmek, uygun ambalajı seçmek ve kalite kontrol süreçlerini takip edebilmek için test hizmetlerine gereksinim duyarlar.

“Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği” nin amacı, gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin, üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemektir. Bu tebliğ kapsamında laboratuvarımız ambalaj materyallerinin analizlerini gerçekleştirmekte ve siz değerli iş ortaklarımıza hizmet vermektedir.