SU

Su, günlük hayatta tüm canlıların hayati fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan en önemli maddedir. Kentleşme ve endüstrinin gelişmesi ile su kullanımı ve buna bağlı olarak su kaynaklarında ki kirlilik oranı artmıştır. Bunun sonucunda içme ve kullanma sularının temini ve temizlenmesi önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. Bu amaçla laboratuvarımızda sularda çeşitli fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmakta olup, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” gereği analizi yapılan sularda sonuç değerlendirme ve yorumlama hizmeti verilmektedir.