UYGULAMALI ANALİZ EĞİTİMLERİ
Eğitimin AdıEğitimin İçeriği
Kimyasal Analiz Eğitimi* Eğitim Verilecek Analiz Metodu Hakkında Genel Bilgilendirme
* Kalibrasyon Standartları ve Çözeltilerin Hazırlanması
* Analiz Metoduna Uygun Numune Hazırlama Yöntemleri
* Analizin Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların Yorumlanması

Analiz Kapsamımızda bulunan tüm Kimyasal Analizlerin eğitimi verilmektedir. Kimyasal Analiz Laboratuvarı analiz kapsamına ulaşmak için

lütfen tıklayınız.
Fiziksel Analiz Eğitimi* Eğitim Verilecek Analiz Metodu Hakkında Genel Bilgilendirme
* Analiz Metoduna Uygun Numune Hazırlama Yöntemleri
* Analizin Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların Yorumlanması

Analiz Kapsamımızda bulunan tüm Fiziksel Analizlerin eğitimi verilmektedir. Fiziksel Analiz Laboratuvarı analiz kapsamına ulaşmak için

lütfen tıklayınız.
Mikrobiyoloji Analiz Eğitimi* Eğitim Verilecek Analiz Metodu Hakkında Genel Bilgilendirme
* Analiz Metoduna Uygun Numune Hazırlama Yöntemleri
* İnkübasyon Aşaması Hakkında Bilgilendirme
* Analizin Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların Yorumlanması

Analiz Kapsamımızda bulunan tüm Mikrobiyolojik Analizlerin eğitimi verilmektedir. Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı analiz kapsamına ulaşmak için

lütfen tıklayınız.
Biyoteknoloji Analiz Eğitimi* Eğitim Verilecek Analiz Metodu Hakkında Genel Bilgilendirme
* Analiz Metoduna Uygun Numune Hazırlama Yöntemleri
* Analizin Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların Yorumlanması

Analiz Kapsamımızda bulunan tüm Biyoteknolojik Analizlerin eğitimi verilmektedir. Biyoteknoloji Analiz Laboratuvarı analiz kapsamına ulaşmak için

lütfen tıklayınız.

UYGULAMALI CİHAZ EĞİTİMLERİ
Eğitimin AdıEğitimin İçeriği
LC-MS/MS Eğitimi* LC-MS/MS Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* LC-MS/MS Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* LC-MS/MS Cihazı Kullanım Teknikleri
* LC-MS/MS Cihazına ait Software Eğitimi
* LC-MS/MS Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması LC-MS/MS Analiz Sonuçların Yorumlanması
GC-MS/MS Eğitimi
* GC-MS/MS Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* GC-MS/MS Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* GC-MS/MS Cihazı Kullanım Teknikleri
* GC-MS/MS Cihazına ait Software Eğitimi
* GC-MS/MS Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması
* GC-MS/MS Analiz Sonuçların Yorumlanması
ICP-MS Eğitimi
* ICP-MS Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* ICP-MS Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* ICP-MS Cihazı Kullanım Teknikleri
* ICP-MS Cihazına ait Software Eğitimi
* ICP-MS Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması
* ICP-MS Analiz Sonuçların Yorumlanması
HPLC Eğitimi
* HPLC Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* HPLC Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* HPLC Cihazı Kullanım Teknikleri
* HPLC Cihazına ait Software Eğitimi
* HPLC Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması
* HPLC Analiz Sonuçların Yorumlanması
GC Eğitimi
* GC Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* GC Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* GC Cihazı Kullanım Teknikleri
* GC Cihazına ait Software Eğitimi
* GC Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması
* GC Analiz Sonuçların Yorumlanması
UV-VIS Spektofotometre Eğitimi
* UV-VIS Spektrofotometre Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* UV-VIS Spektrofotometre Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* UV-VIS Spektrofotometre Cihazı Kullanım Teknikleri
* UV-VIS Spektrofotometre Cihazına ait Software Eğitimi
* UV-VIS Spektrofotometre Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması
* UV-VIS Spektrofotometre Analiz Sonuçların Yorumlanması
Protein Tayin Cihazı (DUMAS) Eğitimi
(Uygulamalı)
* DUMAS Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* DUMAS Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* DUMAS Cihazı Kullanım Teknikleri
* DUMAS Cihazına ait Software Eğitimi
* DUMAS Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması
* DUMAS Analiz Sonuçların Yorumlanması
FT-IR Eğitimi
* FT-IR Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* FT-IR Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* FT-IR Cihazı Kullanım Teknikleri
* FT-IR Cihazına ait Software Eğitimi
* Numunenin Analize Hazırlanması
* FT-IR Analiz Sonuçların Yorumlanması
Real Time PCR Eğitimi
* Real Time PCR Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* Real Time PCR Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* Real Time PCR Cihazı Kullanım Teknikleri
* Real Time PCR Cihazına ait Software Eğitimi
* Real Time PCR Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması
* Real Time PCR Analiz Sonuçların Yorumlanması
ELISA Eğitimi
* ELISA Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* ELISA Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* ELISA Cihazı Kullanım Teknikleri
* ELISA Cihazına ait Software Eğitimi ELISA Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması
* ELISA Analiz Sonuçların Yorumlanması

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ
Eğitimin AdıEğitimin İçeriği
TS EN ISO/IEC 17025
"Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Temel Eğitimi"
* Laboratuvar Akreditasyonunun Tanımı, İçeriği ve Yararları Akreditasyon süreci
* TS EN ISO/IEC 17025
- Madde 4: Genel Gereklilikler,
- Madde 5: Yapısal Gereklilikler,
- Madde 6: Kaynak Gereklilikleri,
- Madde 7: Proses Gereklilikleri,
- Madde 8: Yönetim Sistemi Gereklilikleri
* Dokümantasyon
* Laboratuvar Akreditasyonu ile ilgili Örnek Çalışmalar
TS EN ISO/IEC 17025
"Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İç Denetçi Eğitimi"
* "TS EN ISO/IEC 17025" Standardı Maddelerinin Yorumlanması
* Denetçinin Sorumlulukları
* Denetimin Faydaları
* Denetimin Planlanması
* Denetçi Soru Listelerinin Hazırlanması
* İç Denetimin Yönetimi
* Denetimin Sonuçlandırılması ve Raporlanması
* Laboratuvar İç Denetimi ile ilgili Örnek Çalışmalar
Kalibrasyon, Doğrulama ve Ara Kontrol Eğitimi* Kalibrasyon, Doğrulama ve Ara Kontrolün Amaç ve Önemi
* Kalibrasyon, Doğrulama ve Ara Kontrollerde Dikkat Edilecek Hususlar
* Kalibrasyon, Doğrulama ve Ara Kontrollerin Yapılışı Hakkında Bilgiler
* Dökümantasyon
* Örnek Çalışmalar
Metot Validasyonu Eğitimi* Metot Validasyonunun Amacı ve İçeriği
* Metot Validasyon Kriterlerinin Belirlenmesi
* Metot Validasyonunda Kullanılan İstatistiksel Testler
* Metot Validasyon Çalışması Hakkında Bilgiler
* Dökümantasyon ve EXCEL® Uygulamaları
* Metot Validasyonu ile ilgili Örnek Çalışmalar
Ölçüm Belirsizliği Eğitimi*Ölçüm Belirsizliği Hesaplamalarının Amacı ve İçeriği
* Ölçüm Belirsizliğine Etki Eden Etmenler
* Dökümantasyon ve EXCEL® Uygulamaları
* Ölçüm Belirsizliği ile ilgili Örnek Çalışmalar