MİKROBİYOLOJİ

Yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için, yeterli, dengeli ve güvenli gıda temini büyük önem taşımaktadır.

Gıda maddelerinin üretimi, tedarik zinciri ve tüketimine kadar geçen her aşamada hijyenkoşullarının yeterince sağlanamamasına bağlı olarak oluşan ve gıdanın, insan tüketimine uygun olmayacak düzeyde değişmesine neden olan etkenler insan sağlığı için tehlike oluşturmaktadır.

Mikrobiyal bozulma, bozulmaya neden olan mikroorganizmaların gıdada üremesi ve metabolik aktivasyonu sonucu gıdanın kalitesini düşürmektedir.

Gıda mikrobiyolojisinin amacı da, gıdalarda bozulmaya ve kontaminasyonaneden olan mikroorganizmaların incelenmesini sağlamaktır.

Mikrobiyolojik analizlerde, indikatör mikroorganizmalar dışında patojen özellik taşıyan mikroorganizmalar da büyük önem taşımaktadır. Gıda zehirlenmelerinin en başında patojen mikroorganizmalardan “Salmonella spp.”, “Listeria monocytogenes”, “E.coli O157” gelmektedir.

Salmonella, insanlarda ve hayvanlarda pek çok hastalığa sebep olmakla birlikte, insanlarda gıda zehirlenmesi, tifo ya da paratifo gibi hastalıklara sebep olan bir bakteridir. Bunların dışında ishal, ateş, karın krampları ve kusma sıklıkla görülen Salmonella zehirlenmesi semptomlarıdır. Salmonella çapraz kontaminasyonunun engellenmesi için gıda ile temas eden yüzeylerin iyi temizlenmesine dikkat edilmeli, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmalıdır.

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı Analiz Kapsam Listesine ulaşmak için tıklayınız.