KİMYA

Gıda, Gıda Katkı, Yem, Yem Katkı, Kullanım Suları ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyaleri gibi bir çok ürün grubunda gravimetrik, titrimetrik ve bir çok teknolojik cihazın teknik yöntemleri kullanılarak, kalitatif/kantitatif sonuç verebilme alt yapısına sahip olan Kimyasal Analiz Laboratuvarımız, kullandığı Ulusal ve Uluslararası Metotlar ile sistemini sürekli güncellemekte ve en iyiyi sunma hedefini benimsemektedir.

Kimyasal Analiz Laboratuvarımız, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan faaliyet izni doğrultusunda, laboratuvarımız içersinde yapılabilen “250+” analiz kapsamıyla, geniş bir yelpazede, siz değerli iş ortaklarına hizmet vermektedir.

Yapılan tüm analiz çalışmaları neticesinde elde edilen analiz sonuçları, “Türk Gıda Kodeksi” ve “Türk Standartları Enstitüsü (TSE)” limit değerlerine göre değerlendirilerek, sizlere ürünleriniz hakkında bilgi verme hizmetinide sunmaktadır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarımız kendi bünyesinde aşağıdaki analiz gruplarında hizmet vermektedir,

  • Katkı ve Kalıntı Analizleri
  • Ağır Metal Analizleri
  • Mikotoksin Analizleri
  • Ambalaj Materyalleri Analizleri
  • Yaş Kimya Analizleri
  • Dioksin Analizleri

Kimyasal Analiz Laboratuvarı faaliyet gösterdiği tüm analiz çeşitlerinde, en son teknoloji cihaz alt yapısını kullanarak, en kısa sürede ve en doğru sonuç verebilme yeteneğine sahiptir.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı yeteneğini ve kalitesini, katılım sağladığı yeterlilik testleri ile kanıtlamakta ve sahip olduğu teknolojik alt yapısını en verimli şekilde kullanarak, her zaman en iyiyi hedeflemektedir.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı Analiz Kapsam Listesine ulaşmak için tıklayınız.