BİYOTEKNOLOJİ

Bir canlının genetik özellikleri kopyalanarak, bu özellikleri taşımayan başka bir canlıya aktarılması sonucunda üretilen yeni canlıya "Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO)" denilmektedir.

Dünyada birçok ülkede GDO’lu ürünlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi serbest olmasına rağmen, ülkemizde 13/08/2010 tarihli ve 27671 sayılı "Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik" gereğince,GDO’lu ürünlerin gıda amaçlı olarak kullanılması ve üretiminin yapılması yasaklanmıştır.

Laboratuvarımız gıda ve yem numuneleri için, GDO Tarama Analizinde (p35S/tNOS/pFMV) Özel Gıda Laboratuvarları içerisinde ilk akredite olan laboratuvardır.

Laboratuvarımız dış ortamdan tamamen izole, hepa filtreler ile dış ortamdan iç ortama temiz havanın sağlandığı, kontaminasyon riskinin en düşük düzeye indirildiği, tek yönlü akış prensibine göre çalışılan, Numune Hazırlık Odası, DNA Ekstraksiyon Odası, PCR Hazırlık Odası ve PCR Odası olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.

Biyoteknoloji Analiz Laboratuvarı Analiz Kapsam Listesine ulaşmak için tıklayınız.