Akreditasyon Kapsamımıza yüzey örneklerinde yapılan analizler dahil edilmiştir.

Geri

Çevre ve Yüzey Örneklerinde

Aerobik Koloni Sayımı,

Escherichia coli Sayımı,

Koliform Bakteri Sayımı,

Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı-(Staphylococcus aureus ve diğer türler)

Analizleri Akreditasyon Kapsamımıza Dahil Edilmiştir.