UZMAN Kalite Eğitim Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri

iletişim

  Hakkımızda

Kuruluşumuz:

Uzman Kalite, Eğitim, Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri olarak İstanbul-Balmumcu’da Nisan 2009’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan faaliyet izni alarak güvenilir teknolojik alt yapısıyla, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi hedef alarak çalışmalara başlamıştır. Gelişen gıda sanayi içinde, analiz çeşitliliğini en güvenilir şekilde artırmak ve analiz kalitesini yükseltmek temel amacımızdır.

Belgelerimiz:

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) : Laboratuvarımız ISO/IEC 17025 standardını sürekli geçerli sonuçlar üretme yeteneğini arttırma hedefi güden bir kalite sistemi uygulamak için kullanmakta olup bu amaçla Temmuz 2010’da akredite olmuştur.

Türk Standartları Enstitüsü : Ağustos 2011 yılında, TSE tarafından deney hizmeti alınabilecek laboratuvar kriterlerine ve diğer ilgili TSE mevzuatına göre denetlenerek, kapsamda belirtilen deneyleri yapmaya yeterli bulunduğu onaylanmıştır.

GAFTA(The Grain and Feed Trade Association Analysts Scheme, London) : GAFTA tarafından düzenlenen yeterlik testinde elde edilen başarılı sonuç üzerine, Tahıl ve Tahıl ürünlerinde yetkilendirilmiştir.

Laboratuvarımız:

Deneyimli kadroya sahip olan laboratuvarımız, artan kapasitesi ve büyüyen kadrosu ile sektöründe öncü ve yenilikçi bir firmadır. Ayrıca laboratuvarımız bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek, ihtiyaçları karşılamaya çalışmakta ve analiz hizmeti talebinde bulunan kişi veya kurumların beklentilerine cevap vermek suretiyle müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflemektedir.

Kuruluşumuzdan bu yana laboratuvarımız, üretimden başlayarak tüketicide sona eren gıda zincirinin her aşamasında, sağlıklı hammadde temini, üretim, ambalajlama, dağıtım ve en önemli unsurun karşılıklı GÜVEN olduğunun bilinci içerisindedir.

Talepler doğrultusunda cihaz eğitimleri, laboratuvar eğitimlerinin yanı sıra, Meslek Odaları ile yapılan görüşmeler sonucunda sosyal sorumluluk projesi adı altında oda üyelerine eğitimler verilmiştir.

Analizler ve Birimlerimiz:

Biyoteknoloji Analiz Laboratuvarı: GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) Tayini’nin yapıldığı birimimizdir.
Ayrıca gıda ve yem GDO analizinde Özel Gıda laboratuvarları içerisinde ilk akredite olan laboratuvardır.

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen tüm analizler yapılmaktadır. Gıda zehirlenmesine neden olan bakterilerin, alt türlerinin ve toksinlerinin tespit ve tanımlanması, Et/tür tayini ve yem analizleri de yapılmaktadır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı: Gıda ve yemlerin kompozisyonları, besin öğeleri, işlenme ve depolama sırasında yapılarında oluşan değişiklikler incelenmektedir. Analitik ve enstrümental analizlerle gıda ve yem numunelerinin kimyasal özellikleri tespit edilmektedir.

Fiziksel Analiz Laboratuvarı: Gıda, gıda katkı, yem, yem katkı maddelerinde; rutubet/kurumadde, briks, yoğunluk, kırılma indisi, pH, yabancı madde, renk, görünüş, elek analizleri, nişasta tip tayini, yem mikroskobisi vs. gibi analizler yapılmaktadır.

Numune Kabul ve Raporlama Birimi : Müşteri güvenliği ve gizlilik ilkesini esas alan birimimizde raporlama özel bir yazılım programı ile gerçekleştirilmektedir.

Yasal Bildirim | © Copyright 2009 uzmanlab.com
designed by Boz Creative | Powered by Isisgraph